Värmemattor

Värmemattorna är utformade för att användas för sig eller tillsammans och kombinerar PVC-tekniken med intern elektrisk säkerhet, som förhindrar den tinade marken från att frysa till och hjälper till att förbereda en byggnadsplats eller ett industriområde.

Klicka nedan: